Han començat les obres d’urbanització d’un espai lliure situat al carrer Hospital, al centre de Calonge, en la seva confluència amb el carrer Anselm Clavé. Es tracta d’una petita plaça pública, d’uns 120 metres quadrats, que s’obrirà entre mitgeres, en un solar on antigament s’erigia una edificació de la qual avui en dia només en resten alguns vestigis.

El projecte preveu pavimentar l’espai, il·luminar-lo, plantar un arbre a la zona central, instal·lar un banc i uns suports, fets amb els mateixos materials que el banc, per al conjunt escultòric “Noi i Noia llegint”, de l’artista Rosa Serra, que presenta dues peces corresponents a dues figures que llegeixen realitzades en polièster blanc. La plaça s’alçarà sobre una plataforma a la qual s’hi podrà accedir per una rampa, per un costat, i per uns graons, per l’altre. El paviment serà de formigó rentat, de tal manera que es pugui veure l’àrid, i en sentit longitudinal hi haurà unes bandes formades per maons massissos, amb la voluntat de marcar un ritme i, a més, recordar les formes que els envans i parets deixen en els terres quan es realitzen enderrocs, una referència a la transició que es produeix en aquesta zona entre el nucli antic i els teixits urbans que apareixen a partir d’aquí.

Es tracta d’un projecte amb un pressupost de 57.469,30 € i està previst que s’acabi a finals d’octubre.

Calonge, poble de llibres, com a fil conductor dels espais públics del centre

La presència de les escultures de rosa Serra “Noi llegint” (70x55x40 centímetres) i “Noia llegint” (70x50x35 centímetres) a la futura plaça no és casual. En relació amb la iniciativa Calonge, poble de llibres, l’Ajuntament de Calonge i Sant Antoni pretén que la literatura i la lectura estiguin cada cop més representades als espais públics de Calonge. N’és un altre exemple l’escultura “Estimem la lectura”, també obra de Serra, ubicada actualment a la plaça Major.

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here

*