Calonge i Sant Antoni comerç

L’Ajuntament de Calonge i Sant Antoni, la Cambra de Comerç de Palamós i les associacions de comerciants de Calonge i de Sant Antoni han renovat el seu acord de col·laboració per tal de promoure iniciatives que contribueixin a impulsar i revitalitzar el comerç local. Els convenis signats amb les dues associacions, la de Calonge i la de Sant Antoni, preveu una aportació total de 10.000 €, que serviran per finançar fins a un 50% els projectes i accions de dinamització comercial previstes per aquestes entitats. Per la seva part,  la Cambra de Comerç de Palamós contribuirà amb la coordinació, assessorament tècnic i el seguiment necessaris per continuar desenvolupant el Pla de dinamització comercial i també oferirà l’assessorament tècnic necessari.

El conveni signat té entre els seus objectius principals potenciar la capacitat de promoció del municipi i de la seva economia,  impulsar la creació de nous negocis, potenciar l’emprenedoria i dinamitzar el comerç urbà. L’acord preveu l’aportació per part de l’Ajuntament de Calonge de 7.000 € a l’Associació de Comerciants de Calonge i de suport tècnic si és necessari. Aquesta entitat destinarà la subvenció especialment a continuar desenvolupant el Pla de dinamització comercial i a organitzar les activitats relacionades amb la campanya d’estiu, la campanya de Nadal, així com la renovació de la seva pàgina web i la contractació d’una persona per tal de dinamitzar l’associació i captar nous socis.

L’altre conveni, signat amb l’Associació per la Promoció i la Qualitat del Comerç de Sant Antoni, preveu per part de l’Ajuntament una aportació de 3.000€ que contribuirà a finançar les activitats de la campanya de Nadal, la promoció de l’associació per captar nous socis i la contractació d’una dinamitzadora per continuar amb el desenvolupament del pla estratègic d’impuls del comerç a Sant Antoni.

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here

*