Pla Estrategic Consorci Gavarres
Presentació Pla Estrategic Consorci Gavarres 2021-2025

El president del Consorci de les Gavarres, Pau Presas, acompanyat pel gerent de l’ens depenent de la Diputació de Girona, Marc Vilahur, han presentat aquest matí en roda de premsa, el Pla Estratègic del Consorci de les Gavarres 2021-2025. 

Es tracta d’un full de ruta que pretén, en termes d’eficiència i eficàcia,  millorar la gestió de l’espai natural protegit de les Gavarres. En aquest sentit, el president del Consorci de les Gavarres, Pau Presas, ha destacat que “el document s’ha gestat amb la participació activa del territori per convertir-lo en una eina transversal encaminada a millorar la compatibilització de la conservació de la natura i la seva interacció amb l’activitat humana”.

“L’Espai natural de les Gavarres és natura, paisatge, cultura i activitat econòmica sostenible. Uns valors vitals per la demarcació i les comarques del Baix Empordà i el Gironès que volem seguir preservant de la mà de tots els agents del territori. Adquirim el compromís i l’exigència de garantir-ne una gestió amb cura i respecte al patrimoni cultural i natural que es concentra en les 28.000 hectàrees del massís a través de l’educació ambiental i la gestió forestal“, ha afegit el president del Consorci, Pau Presas.

El Pla Estratègic inclou un seguit d’objectius amb un sistema de mesura de resultats que permeti al Consorci de les Gavarres avaluar la seva implementació, tal com ha explicat el gerent del Consorci de les Gavarres, Marc Vilahur.

El Pla estratègic del Consorci de les Gavarres 2021-2025 es classifica en 6 grans blocs:

  • Global: on s’incorporen objectius transversals com són la comunicació, l’administració digital o la direcció i gestió econòmica. Es pretén potenciar la capacitat de treball augmentant la participació en projectes conjunts al territori, impulsar una comunicació interna i externa estructurada i eficaç que ajudi a donar a conèixer la feina que és dur a terme des del consorci i establir canals per conèixer el grau de satisfacció dels membres i usuaris del consorci, entre d’altres.

  • Natura: on s’incorporen objectius concrets de conservació de natura que busquen la preservació dels ecosistemes de més interès pel massís, fent un control d’espècies exòtiques invasores i impulsant espais exemplificatius de la conservació de l’entorn en les diferents finques públiques de l’espai i la redacció d’un pla gestor de la finca de Montigalar, recentment adquirida pel Consorci de les Gavarres.

  • Cultura: on s’incorporen objectius concrets de conservació de patrimoni arqueològic, material i immaterial, impulsant l’ordenació de les diferents bases de dades existents i augmentar el coneixement sobre el patrimoni arqueològic localitzat en els diversos municipis que formen part del Consorci de les Gavarres.

  • Desenvolupament local: on es busca impulsar la coordinació entre els membres en matèria de promoció sostenible de l’Espai Natural Protegit i dels seus principals actius, com ara el suro, el vi i els productes de proximitat, fomentant la participació d’entitats locals i iniciatives privades en les activitats turístiques, així com la consolidació del Festival Art & Gavarres.

  • Ús públic i social: amb la voluntat d’impulsar solucions coordinades en matèria de gestió de l’ús públic i social, així com millorar el coneixement del massís i la freqüentació de visitants, els usos permesos a l’espai natural i la incorporació i millora de la senyalització amb la nova imatge gràfica.

  • Educació i sensibilització: per estructurar l’acció de voluntariat i educativa del Consorci de les Gavarres es preveu la creació d’un cos de voluntariat que ajudi a preservar les Gavarres i aconseguir més implicació de la comunitat educativa a l’entorn de les Gavarres.

Nova imatge corporativa
Una de les primeres accions del nou Pla Estratègic és la creació d’una imatge identificativa de l’Espai Natural Protegit de les Gavarres, basat en la normativa de la Generalitat de Catalunya que s’utilitza en els Parcs Naturals. Aquesta nova imatge permetrà millorar i homogeneïtzar la senyalització de l’espai. 

Podeu consultar la nova imatge gràfica de l’Espai Natural Protegit de les Gavarres  i el manual d’estil específic des d’aquest enllaç.

Nou logotip del Consorci de les Gavarres
Durant la presentació del Pla Estratègic també s’ha presentat el nou logotip del Consorci de les Gavarres que s’integra a la imatge del grup institucional de la Diputació de Girona.

Podeu consultar el document amb totes les accions a www.gavarres.cat

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here

*