Torre Desvern de Celrà
Foto: Ajuntament de Celrà

La darrera campanya arqueològica a la Torre Desvern de Celrà, duta a terme entre el 3 i el 21 de juliol de 2017, ha permès documentar una potent estructura de caràcter defensiu que es remunta al segle XI. Els treballs han posat al descobert un imponent edifici format per una torre allargada, amb els extrems semicirculars, i un recinte quadrangular annex.

Les restes localitzades són el precedent directe de la Torre Desvern, torre d’origen medieval que fou construïda durant la segona meitat del segle XII i que encara avui es conserva, malgrat les modificacions i reformes posteriors, pràcticament sencera.

Les estructures descobertes, construïdes amb un morter molt resistent i d’una amplada notable, haurien tingut un clar caràcter defensiu i possiblement haurien format part de la vivenda d’un miles o cavaller de la petita noblesa. Tot i que encara cal fer un estudi exhaustiu del material arqueològic localitzat, la construcció podria situar-se cronològicament entorn del segle XI i estaria relacionada directament amb l’establiment del sistema feudal i la creació de petites senyories.

L’Ajuntament de Celrà i el Laboratori d’Arqueologia i Prehistòria de la Universitat de Girona van signar un conveni el gener de 2017 per desenvolupar una nova campanya d’excavacions arqueològiques a la Torre Desvern. Aquesta col·laboració s’ha estat portant a terme des de 2012, any en què es va signar el primer conveni, fins aquest estiu, en què s’ha dut a terme la sisena i última campanya.

Els treballs han anat a càrrec d’un grup d’estudiants de grau i de màster de la Universitat de Girona (UdG), dirigits per Marc Prat i Jordi Sagrera.

La campanya d’aquest any posa fi a les excavacions a la Torre Desvern, ja que s’han assolit els objectius marcats i les restes precedents han estat localitzades i delimitades.

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here

*